Groep 1-2-3

Beste ouders,
Momenteel is uw kind thuis in verband met het Corona virus in Nederland. Mocht uw kind niet ziek zijn of zich niet ziek voelen dan kunt u dagelijks één of meerdere taken/ activiteiten met uw kind uitvoeren. Via Parro houden we u op de hoogte!

MOO
Thuis kunnen alle kinderen inloggen in MOO.
Ga naar: http://v2.moo.nl
Gebruikersnaam: voornaam.achternaam@tandemnederasselt.nl
Wachtwoord: weten de kinderen zelf

In MOO staan de tegels klaar voor WIG (rekenen) en Muiswerk. 

Rekenen (groep 3)
* Wereld in getallen (eigen taken)

Lezen (groep 3)
Lees de uitleg brief goed door voordat je thuis aan de slag gaat met lezen! 
https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen

Leuke oefeningen voor o.a. rekenen en taal! 
Oefeningen die thuis spelenderwijs geoefend kunnen worden voor groep 1-2. 
 
M.b.t. taal:
 • Spelletje woorden nazeggen: eerst korte woorden, daarna langere woorden, daarna een aantal woorden achter elkaar.
 • Zinnen nazeggen: eerst korte zinnen (4 woorden: ik loop naar school b.v.), daarna langere zinnen (7 woorden: ik koop in de supermarkt een brood).
 • Rijmspelletjes: spelenderwijs aanbieden. Kind  vertelt iets, ouders rijmen op een woord uit een van zijn zinnen. Vragen aan kind: kun jij dat ook?  Mogen eerst onzinwoorden zijn, daarna rijmen op bestaande woorden.
 • Spelenderwijs bezig zijn met letters. Herkennen van letters van zijn naam b.v. (dit zal in een veel later stadium aan de orde komen).
 
M.b.t. rekenen:
 • Tellen van de telrij. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10….. t/m 20.
 • Terugtellen van 10-0.
 • Synchroon leren tellen: B.v. in de zandbak/ strand: samen zandtaartjes maken: hoeveel hebben we er gemaakt? Of: de tafel is gedekt: hoeveel borden staan er op tafel etc.? Hoeveel keer kun jij springen?
 • Wat is meer/ minder/ evenveel? (verdelen van snoepjes b.v.). Wie heeft er meer? Etc.
 • Met dobbelstenen gooien: eerst met stippen: hoeveel stippen zijn het? Evt. daarna nog  spelletje om verder uit te dagen. Zoek net zoveel blauwe kraaltjes als de stippen van de dobbelsteen etc.
 • Met stippendobbelsteen spelletje spelen, zoals ganzenbord (ook leren synchroon te tellen)
 • Oefenen van de cijfersymbolen: b.v. ook m.b.v. een cijferdobbelsteen. Bingo: cijfers 1 t/m 10 oefenen. Later 11 t/m 20 erbij.
 • Nabouwen van simpele bouwpatronen m.b.v. legoblokjes, houten blokjes. Ouders bouwen simpel blokkenbouwsel, kind bouwt na. Later: nabouwen van een blokkenbouwsel van een kaart
Oefeningen die thuis spelenderwijs geoefend kunnen worden voor groep 2-3. 
 
M.b.t. taal:
 • Spelletje woorden nazeggen: eerst korte woorden, daarna langere woorden, daarna een aantal woorden achter elkaar.
 • Zinnen nazeggen: eerst korte zinnen (4 woorden: ik loop naar school b.v.), daarna langere zinnen (7 woorden: ik koop in de supermarkt een brood).
 • Rijmspelletjes: spelenderwijs aanbieden. Kind  vertelt iets, ouders rijmen op een woord uit een van zijn zinnen. Vragen aan kind: kun jij dat ook?  
 • (Mogen eerst onzinwoorden zijn, daarna rijmen op bestaande woorden.)
 • Spelenderwijs bezig zijn met letters. Herkennen van letters van zijn naam b.v. (dit zal in een veel later stadium aan de orde komen).
 • Eerste-laatste en middelste klank in een woord horen (bij die laatste woorden medeklinker-klinker-medeklinker bijvoorbeeld kat)
 • Begrijpend luisteren: kort verhaaltje en wie deed wat achtereenvolgens.
 • Boekoriëntatie : Wat is een letter, wat is een woord, waar is vooraan, wat is achteraan.
 
M.b.t. rekenen:
 • Tellen van de telrij. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10….. t/m 20.
 • Terugtellen van 10-0.
 • Synchroon leren tellen: B.v. in de zandbak/ strand: samen zandtaartjes maken: hoeveel hebben we er gemaakt? Of: de tafel is gedekt: hoeveel borden staan er op tafel etc.? Hoeveel keer kun jij springen?
 • Wat is meer/ minder/ evenveel? (verdelen van snoepjes b.v.). Wie heeft er meer? Etc.
 • Met dobbelstenen gooien: eerst met stippen: hoeveel stippen zijn het? Evt. daarna nog  spelletje om verder uit te dagen. Zoek net zoveel blauwe kraaltjes als de stippen van de dobbelsteen etc.
 • Met stippendobbelsteen spelletje spelen, zoals ganzenbord (ook leren synchroon te tellen)
 • Oefenen van de cijfersymbolen: b.v. ook m.b.v. een cijferdobbelsteen. Bingo: cijfers 1 t/m 10 oefenen. Later 11 t/m 20 erbij.
 • Nabouwen van simpele bouwpatronen m.b.v. legoblokjes, houten blokjes. Ouders bouwen simpel blokkenbouwsel, kind bouwt na. Later: nabouwen van een blokkenbouwsel van een kaart.
Anders:
 • Puzzelen: opbouw van makkelijk naar moeilijk (weinig stukjes b.v. 20 – veel stukjes, b.v. 60)
 • Spelen van memory
 • Mini loco
 • Memory met dobbelstenen en getallen
 • Muiswerk
 • Apps
 • En natuurlijk veel voorlezen!!